รุ่น: !Maria (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Cemore (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Kelly (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Nadia (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Lavender (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Bigsome (mini) (Sweety)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Vivi / Leo (Sweety)
Brand: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Estee (Limited Dream Color1)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Unicorn (Limited Dream Color1)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
Size: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Aim (mini) (Pretty Doll)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Famous (mini) (Pretty Doll)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Teera (mini) (Pretty Doll)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Olivia (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Summer (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Red Mesh (Cosplay)
Brand: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Blood Shod (Cosplay)
Brand: บิ๊กอาย มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Blood Splat (Cosplay)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Red Vampire (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Black Wolf (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Twilight New Moon (Cosplay)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Twilight Warewolf (Cosplay)
Brand: Bigeyes มีเฉพาะแฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Twilight Volturi Vampire (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Red Lizard (Cosplay)
Brand: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Green Lizard (Cosplay)
Brand: Bigeye มีเฉพาะแฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Green Dragon (Cosplay)
Brand: บิ๊กอายส์ ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: PoKeMon (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Smoothie (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Sunset (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: Contact Lenses ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Lisa (Kitty Kawaii)
Brand: Contact Lenses ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Olivia (mini) LightBrown (Kitty Kawaii)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Nelly (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: Bigeye ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Dressy (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ContactLens มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Sweety Ice (mini) (Sweety)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Gold Mint (mini) (Sweety)
Brand: คอนแทค มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Dodo (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Mirage (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: คอนแทค มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Tokyo (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Romantea (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: บิ๊กอาย มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Clear (เลนส์ใส Sweety) (Contact Lenses)
Brand: คอนแทคเลนส์ มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !LOVER (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Roze (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Lapis (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Noelle (mini) (Sweety)
Brand: คอนแทค ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Alexandrite (mini) (Sweety)
Brand: บิ๊กอายส์ ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Little Jane (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Phantom (mini) (Sweety)
Brand: Bigeye มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Opal (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Olivia (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: Bigeyes มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Icy (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: บิ๊กอาย มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Sio (mini) (Lollipop)
Brand: ไม่มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Cosmo (mini) (Lollipop)
Brand: Contact Lenses ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Cozy (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Sense (mini) (Lollipop)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Roco (mini) (Lollipop)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ฝรั่ง
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Sydney (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: Contact Lenses มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Creamy (mini) (Lollipop)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Skin (mini) (Lollipop)
Brand: คอนแทค มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Real (mini) (Lollipop)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Chu Chu (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Spanish circle (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Lisa (mini) (Lollipop)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Harmony (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Run (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: Contact Lens มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: White Mesh (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก