ลายบิ๊กอาย: !Maria (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Cemore (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Kelly (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Nadia (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: Bigeye มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Lavender (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Bigsome (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Vivi / Leo (Sweety)
Brand: บิ๊กอายส์ มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Estee (Limited Dream Color1)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Unicorn (Limited Dream Color1)
Brand: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Aim (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Famous (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Teera (mini) (Pretty Doll)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Olivia (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Summer (mini) (Pretty Doll)
Brand: ContactLens มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Red Mesh (Cosplay)
Brand: ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Blood Shod (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Blood Splat (Cosplay)
ยี่ห้อ: คอนแทคเลนส์ ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Red Vampire (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Black Wolf (Cosplay)
Brand: คอนแทค มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Twilight New Moon (Cosplay)
ยี่ห้อ: บิ๊กอาย ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Twilight Warewolf (Cosplay)
Brand: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Twilight Volturi Vampire (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Red Lizard (Cosplay)
Brand: Contact Lens มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Green Lizard (Cosplay)
Brand: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Green Dragon (Cosplay)
Brand: บิ๊กอาย ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: PoKeMon (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Smoothie (mini) (Lollipop)
Brand: Contact Lenses มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Sunset (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: คอนแทคเลนส์ มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Lisa (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Moonlight (mini) (Dream Color1)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Moonwalk (mini) (Dream Color1)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Olivia (mini) LightBrown (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Winter (mini) (Dream Color1)
ยี่ห้อ: คอนแทค มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Spring (mini) (Dream Color1)
ยี่ห้อ: คอนแทคเลนส์ มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Nelly (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: คอนแทคเลนส์ มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Dressy (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Sweety Ice (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: บิ๊กอาย ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Gold Mint (mini) (Sweety)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Dodo (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ContactLens ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Mirage (mini) (Sweety)
Brand: คอนแทคเลนส์ มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Tokyo (mini) (Sweety)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Romantea (mini) (Sweety)
Brand: บิ๊กอาย ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Estee (Pitchy Lens)
Brand: ไม่มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Clear (เลนส์ใส Sweety) (Contact Lenses)
ยี่ห้อ: Bigeye มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !LOVER (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Belle (mini) (Dream Color1)
ยี่ห้อ: บิ๊กอาย มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Elsa (mini) (Dream Color1)
Brand: Contact Lens ไม่มีค่าสายตา
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Rapunzel (mini) (Dream Color1)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ธรรมชาติ
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Roze (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Lapis (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Noelle (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Alexandrite (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Little Jane (mini) (Sweety)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Phantom (mini) (Sweety)
Brand: คอนแทคเลนส์ มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Opal (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Olivia (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Icy (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะ 0.0
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Sio (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Cosmo (mini) (Lollipop)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Cozy (mini) (Lollipop)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Sense (mini) (Lollipop)
Brand: ContactLens มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Roco (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Sydney (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: คอนแทค มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Creamy (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Skin (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Real (mini) (Lollipop)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Chu Chu (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Spanish circle (mini) (Lollipop)
Brand: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Lisa (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Harmony (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Run (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: ContactLens มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: White Mesh (Cosplay)
ยี่ห้อ: คอนแทค มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: xXx (Pitchy Lens)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: mini Raining (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: mini Secret Tear (Pitchy Lens)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Prince of Persia / Mohito (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: Bigeye ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: mini New Year / !Freedom (mini) (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: Bigeyes มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: CatWoman / Bambam (Pitchy Lens)
Brand: บิ๊กอายส์ ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Sphinx / Alice (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: บิ๊กอายส์ ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Emmanuelle (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: mini Sphinx / !Bamboo (mini) (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Arum (Pitchy Lens)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Hima (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Slim (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะ 0.0
Style: ฝรั่ง
Size: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: mini Dior / !Louis (mini) (Pitchy Lens)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: mini Virgin / !Glitter (mini) (Pitchy Lens)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก