รุ่น: !Maria (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Cemore (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Kelly (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Nadia (mini) (Kitty Kawaii)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Lavender (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Bigsome (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: Bigeyes มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Vivi / Leo (Sweety)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Estee (Limited Dream Color1)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Unicorn (Limited Dream Color1)
Brand: บิ๊กอายส์ มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 17 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Aim (mini) (Pretty Doll)
Brand: บิ๊กอาย มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Famous (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Teera (mini) (Pretty Doll)
Brand: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Olivia (mini) (Pretty Doll)
ยี่ห้อ: บิ๊กอายส์ มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Summer (mini) (Pretty Doll)
Brand: คอนแทค มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: Red Mesh (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: Blood Shod (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะแฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Blood Splat (Cosplay)
ยี่ห้อ: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Red Vampire (Cosplay)
Brand: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Black Wolf (Cosplay)
Brand: Contact Lens ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: Twilight New Moon (Cosplay)
Brand: ไม่มีค่าสายตาสั้น
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Twilight Warewolf (Cosplay)
ยี่ห้อ: ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Twilight Volturi Vampire (Cosplay)
ยี่ห้อ: บิ๊กอายส์ ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: Red Lizard (Cosplay)
ยี่ห้อ: คอนแทคเลนส์ ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Green Lizard (Cosplay)
ยี่ห้อ: Contact Lens ไม่มีค่าสายตา
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: Green Dragon (Cosplay)
ยี่ห้อ: มีแค่เลนส์แฟชั่น
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: PoKeMon (Cosplay)
Brand: บิ๊กอายส์ มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: แปลกๆ
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Smoothie (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: ContactLens มีเฉพาะแฟชั่น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Sunset (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Lisa (Kitty Kawaii)
Brand: บิ๊กอาย มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Olivia (mini) LightBrown (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Nelly (mini) (Sweety)
Brand: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Dressy (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Sweety Ice (mini) (Sweety)
Brand: Contact Lens ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Gold Mint (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Dodo (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Mirage (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Tokyo (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Romantea (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: Clear (เลนส์ใส Sweety) (Contact Lenses)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !LOVER (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Roze (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Lapis (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Noelle (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Alexandrite (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Little Jane (mini) (Sweety)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Phantom (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: คอนแทค มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Opal (mini) (Sweety)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Olivia (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Icy (mini) (Lollipop)
Brand: ไม่มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Sio (mini) (Lollipop)
Brand: ไม่มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Cosmo (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Cozy (mini) (Lollipop)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Sense (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: คอนแทค ไม่มีค่าสายตา
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Roco (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเฉพาะสายตาปกติ
Style: ฝรั่ง
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Model: !Sydney (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: ฝรั่ง
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
ลายบิ๊กอาย: !Creamy (mini) (Lollipop)
Brand: ContactLens ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Skin (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีเลนส์สายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Real (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: ธรรมชาติ
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Chu Chu (mini) (Lollipop)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: !Spanish circle (mini) (Lollipop)
Brand: มีค่าสายตา
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 16 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Design: !Lisa (mini) (Lollipop)
Brand: มีค่าสายตาสั้น
Style: ธรรมชาติ
ขนาดบิ๊กอาย: 14 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
Product: !Harmony (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: ค่าสายตาก็มีนะ
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
Size: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
สินค้า: !Run (mini) (Kitty Kawaii)
ยี่ห้อ: มีค่าสายตาสั้น
Style: 3 โทน (เซ็กซี่)
ขนาดบิ๊กอาย: 15 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก
รุ่น: White Mesh (Cosplay)
Brand: มีเฉพาะ 0.0
Style: แปลกๆ
ขนาดบิ๊กอาย: 18 / DIA: 14.5
คำบรรยายสำหรับลูกค้าปลีก